У нас сягоньня Купалачка,
А ў нас заўтра Іванічка,
А хто ня быў на Купальлі,
Бадай, таго закапалі,

:)))))))))))))))))


Ой, месяц, ой, месяц, ой, да ўзыдзі ранюсенька
Ой тое той
Да ўзыдзі ранюсенька, засьвяці ясьнюсенька
Засьвяці ясьнюсенька, завядзі купалейка
Дзевачкі гуляць будуць, месяц ухваляць будуць.


А ў нас сёньня Купалачка,
А ў нас заўтра Іванічка
Купалінка – ноч маленька,
Хоць маленька, ды ўдаленька.

:cheek::cheek::cheek: